Kultuurinõukogu

 

(1) Kiili Rahvamaja juures teguseb kuni 10-liikmeline kultuurinõukogu, mis koosneb Kiili valla eri vanuse- ning huvigruppide esindajatest;

(2) Nõukogu põhiülesanne on olla toetav ja nõuandev organ, mis suunab rahvamaja tegevust ning teeb ettepanekuid rahvamaja juhtkonnale rahvamaja arengu, sisulise tegevuse ning eelarvega seotud küsimustes;

(3) Nõukogu pädevuses on:

1) rahvamaja ürituste plaani ja eelarve arutamine;

2) Kiili valla üldkultuuriliste sündmuste planeerimine;

3) ettepanekute tegemine rahvamajaga seonduvate sihtprobleemide ja projektide väljatöötamisel ja nende väljatöötamises osalemine;

4) rahvamaja tegevuse analüüsimine;

5) muude rahvamaja tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine;

 

Kultuurinõukokku kuuluvad:

Angelika Linnamägi, Helgi Taim, Indrek Sinisaar, Kaire Nuut, Margit Ubaleht, Marilin Mihkelson, Tarmo Hanga ning Vaiko Mäe.